بارگذاری پست‌ها ...
خانه مسافر عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اعلام کرد: فقط ۵ درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده کردند
Now reading: عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اعلام کرد: فقط ۵ درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده کردند